info@owlsindia.com

Uncategorized

Owlsindia > Uncategorized

अथातो सर्पजिज्ञासा – भाग १-

काल उल्लेख केल्याप्रमाणे लॉक डाऊनच्या वेळेचा सदुपयोग करावा म्हणून साप या विषयावर लिहितोय. हा विषय गेली अनेक वर्षे डोक्यात असला (इतर अनेक गोष्टींबरोबरच), तरी त्यावर काही काम होत नव्हतं. खरतर…

Read More